Danh mục thiết bị: Dây chuyền sản xuất ván dăm công suất 5000m3

Công ty chúng tôi là Đại diện cho các hãng sản xuất hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị sản xuất ván nhân tạo như ván dăm, MDF, PB, LVL,… xin giới thiệu danh mục Dây chuyền sản xuất ván dăm công suất 5000m3

Dây chuyền sản xuất ván dăm công suất 5000m3

Stt Tên
thiết bị

hiệu
Đơn
vị
Số
lượng
I GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
1 Băng tải Máy 01
2 Máy thái  miếng BX212 Máy 01
3 Băng tải Máy 01
4 Khay chứa dăm gỗ BLC26100 Máy 01
5 Băng tải Máy 01
6 Máy bào dăm BX470 Máy 01
7 Hệ thống thông gió Máy 01
8 Sàng tròn 1 tầng BF1420B-1 Máy 01
9 Băng tải xoắn ốc Máy 02
10 Máy mài BX486 Máy 01
11 Hệ thống băng tải khí Bộ 01
12 Khay chứa liệu xoắn ốc BLC2530 Máy 02
13 Băng tải Máy 02
14 Khay cân định lượng
dăm tiêu
SLC2004 Máy 02
15 Hệ thống điều khiển
định lượng
Bộ 01
16 Thiết bị đo hàm lượng
nước trong dăm gỗ
Máy 01
17 Máy làm khô GQ232 Máy 11
18 Máy trộn BJJ2323 Bộ 02
II GIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH
19 Băng tải Máy 02
20 Hệ thống phân cấp BPZS3 Máy 01
21 Máy ép thô YYZS2 Máy 01
22 Máy cưa dọc CJZS101 Bộ 01
23 Máy cưa ngang CJZS103 Máy 01
24 Băng tải đồng bộ SZY1915 Máy 02
25 Băng tải tốc độ cao SZY1913 Máy 03
26 Máy xếp tấm 20 khe ZBZS10-4/8 Máy 01
27 Máy ép nhiệt 20 khe,
1600 tấn
YD5B-4×8 Máy 01
28 Máy dỡ tấm 20 khe XBZX-4×8 Máy 01
29 Băng tải ra tấm SZY115 Máy 01
30 Bàn lăn ra tấm CBZS116 Máy 01
31 Bàn lăn vào tấm JBZS117 Máy 01
32 Máy lật ván làm mát LFBZS118 Máy 01
33 Bàn lăn vào tấm
JBZS119
Máy 01
34 Bàn lăn ra tấm
CBZS120
Máy 01
35 Máy cưa dọc
CXJZS121
Máy 01
36 Bàn lăn vào ván
CBZS122
Máy 01
37 Máy cưa ngang
HXJZS123
Máy 01
38 Bàn lăn ra ván
CBZS124
Máy 01
39 Máy nâng hạ thuỷ lực
YYZS125
Máy 01
III BỘ PHẬN ĐÁNH BÓNG
40 Máy đánh bóng, 4 giá
mài bóng
Bộ 01
41 Hệ thống làm sạch Bộ 02
42 Hệ thống điều khiển Bộ 03